فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی  -                     شماره تلفن :01142446600

محمد رضا منصوریان  متولد -1338

سوابق خدمتی :

متصدي امور دفتري                  استانداري مازندران      1363   الی    1372

منشي استاندار                     استانداري مازندران      1372   الی    1374

كارشناس امور انتظامي            استانداري مازندران      1374  الی     1377

رييس دفتر استاندار                 استاندار مازندران         1377  الی     1382

رييس دفتر استاندار                 استانداري گلستان       1382  الی     1384

كارشناس برنامه ريزي              استانداري مازندران        1385الي     1387 

كارشناس بودجه عمران            استانداري مازندران        1388  الی    1389

رئيس گروه امور استخدام وحقوق مزايا           استانداري مازندران    1389    الی  1390

رئيس گروه امور تشكيلات و نوسازي اداري      استانداري مازندران    1390    الی  1391

 


معرفی فرماندار شهرستان سوادکوه شمالی
کد مطلب : ۸۳۷  / گروه : ROOT /  / ۲۰ خرداد ۱۳۹۳  /  بازدید : ۴۲۷۱