در اين قسمت مي توانيد از جديد ترين بخشنامه هاي مربط به دهياري ها مطلع گرديد

مديركل دفتر امور روستايي استانداري-نحوه صدور گواهينامه هاي دوره آموزشي متمركز و غيرمتمركز-ش25016-ت17/05/88

معاون امور عمراني استانداري- برنامه رسيدگي به امور مساجد روستايي-ش24404-ت13/05/88

معاون امور عمراني استانداري-همكاري مشترك وزارت كشور و وزارت راه و ترابري در زمينه نگهداري راههاي روستايي توسط دهياريها-ش23501-ت07/05/88

مديركل دفتر امور روستايي استانداري-معرفي شماره نمابر دفتر عمران و توسعه روستايي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور-ش24102-ت11/05/88

مديركل دفتر امور روستايي استانداري-مشخص نمودن برنامه هاي آموزشي سال 1388دهياران و ارسال به سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور-ش23179-ت06/05/88

مديركل دفتر امور روستايي استانداري- جمع بندي و ارائه گزارش از پروژه هاي قابل بهره برداري روستايي-ش23348-ت07/05/88

معاون امور عمراني استانداري-ارائه گزارش ميزان و نحوه هزينه كرد اعتبارات استاني-ش22866-ت05/05/88

معاون امور عمراني استانداري- تفاهم نامه طرح زكات در اجراي پروژه هاي عمراني-ش22538-ت04/05/88

معاون امور عمراني استانداري- اتمام مهلت تنظيم تفريغ بودجه و ارسال آن به معاونت دهياريهاي سازمان شهرداريها-ش22436-ت03/05/88

مديركل دفتر امور روستايي استانداري-بازديدهاي آموزشي از تجربه هاي جهاني در زمينه توسعه و مديريت روستايي-ش21117-ت24/04/88

معاون امور عمراني استانداري-ارسال اطلاعات موقعيت و ويژگيهاي كلي روستاهاي استان-ش21115-ت24/04/88

مديركل دفتر امور روستايي استانداري-تخصيص اعتباري به مساجد روستاهاي داراي دهياري در كشور-ش21098-ت24/04/88

معاون امور عمراني استانداري-اعلام عوارض وصولي خارج از حريم سال 1387-ش20266-ت21/04/88

مديركل دفتر امور روستايي استانداري-برگزاري دوره آموزشي سيستم جامع آموزش شهرداريها و دهياريهاي كشور-ش20132-ت21/04/88

مديركل دفتر امور روستايي استانداري-تشكيل سمينار مديران كل دفاتر امور روستايي-ش19898-ت20/04/88

معاون امور عمراني استانداري-گزارشي از ميزان و نحوه هزينه كرد تعهد تامين اعتبار 50 درصد معادل زكات -ش19721-ت14/04/88

مديركل دفتر امور روستايي-تشكيل كميته انساني و تعيين روستاهاي پايلوت در خصوص امضاي تفاهم نامه آب و فاضلاب-ش19720-ت14/04/88

مديركل دفتر امور روستايي-ارسال گزارشي از اقدامات در هفته منابع طبيعي سال 1387-ش19703-ت14/04/88

مديركل دفتر امور روستايي-برنامه هاي اجرايي در سالروز تصويب قانون تاسيس دهياريهاي خودكفا- ش18404-ت08/04/88

معاون امور عمراني-ابلاغ اعتبار مربوط به پروژه نهضت حل مشكل در روستا-ش 17635-ت 03/04/88

تهيه كننده : اميري           منبع : سايت دهياري ها


سري جديد بخشنامه هاي دهياري ها
کد مطلب : ۱۳۶  / گروه : ROOT /  / ۱۷ شهریور ۱۳۸۸  /  بازدید : ۲۶۳