عصر شعر یادواره شهداء و رزمندگان گردان حمزه سید الشهداء(ع) زمان 92/5/28 ساعت 17 الی 19 مکان سالن آمفی تئاتر کتابخانه شیرگاه
عصر شعر یادواره شهداء و رزمندگان گردان حمزه سید الشهداء(ع)
زمان 92/5/28 ساعت 17 الی 19
مکان سالن آمفی تئاتر کتابخانه شیرگاه
عصر شعر یادواره شهداء و رزمندگان گردان حمزه سید الشهداء(ع)
کد مطلب : ۴۶۸  / گروه : ROOT /  / ۲۶ مرداد ۱۳۹۲  /  بازدید : ۱۴۴۱