با حضور دکتر عباسی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کلنگ بیمارستان تامین اجتماعی سوادکوه شمالی امروز به زمین زده می شود
با حضور دکتر عباسی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی کلنگ بیمارستان تامین اجتماعی سوادکوه شمالی امروز به زمین زده می شود
کلنگ زنی  بیمارستان تامین اجتماعی
کد مطلب : ۴۱۱  / گروه : ROOT /  / ۲۷ تیر ۱۳۹۲  /  بازدید : ۱۴۹۶