صبح روز جمعه 90/03/19 در مسجد جامع شیرگاه نشست صمیمی مردم و مسئولین با حضور نمایندگان مجلس و مدیران استانی برگزار ی گردد
صبح روز جمعه 91/03/19 در مسجد جامع شیرگاه نشست صمیمی مردم و مسئولین با حضور نمایندگان مجلس و مدیران استانی برگزار می گردد.

نشست صمیمی مردم و مسئولین
کد مطلب : ۲۶۴  / گروه : ROOT /  / ۱۶ خرداد ۱۳۹۱  /  بازدید : ۱۶۳۵