آمارگيران در روزهاي بين 20 مهر ماه الي 20 آبان ماه 1387 به تعدادي از واحدهاي مسكوني داراي سكني در برخي از آبادي هاي شهرستان مراجعه و اقدام به تكميل پرسش نامه ها مي كنند.

آمار گيري از ويژگي هاي مسكن روستائي كشور

20 مهر ماه تا 20 آبان ماه

 


آمارگيري از ويژگي هاي مسكن روستائي كشور 20 مهر ماه تا 20 آبان ماه
کد مطلب : ۱۲  / گروه : ROOT /  / ۱۹ مهر ۱۳۸۷  /  بازدید : ۱۵۴۵