به مناسبت هفته دفاع مقدس مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در پادگان شهید قاسمیان شیرگاه برگزار شد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در پادگان شهید قاسمیان شیرگاه برگزار شد.
مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در پادگان شهید قاسمیان شیرگاه برگزار شد. (تصویری)
کد مطلب : ۵۲۱  / گروه : ROOT /  / ۰۶ مهر ۱۳۹۲  /  بازدید : ۱۰۵۰۷