منطقه ای که به عنوان یک پتانسیل سرمایه گذاری از آن نام برده میشود در ابتدای حوزه شهرستان سوادکوه به طول 15 کیلومتر و در مجاور محور اصلی استان مازندران-تهران معروف به محور فیروزکوه قرار دارد.دراین منطقه شهر شیرگاه با جمعیت 8000نفر و با وسعت5/3 کیلومترمربع بامزیتهای بسیارمتنوع که بخش از آن را برای توجیح سرمایه گذاری در بخشهای مختلف…

منطقه ای که به عنوان یک پتانسیل سرمایه گذاری از آن نام برده میشود در ابتدای حوزه شهرستان سوادکوه به طول 15 کیلومتر و در مجاور محور اصلی استان مازندران  -  تهران معروف به محور فیروزکوه قرار دارد  .  دراین منطقه شهر شیرگاه با جمعیت 8000  نفر و با وسعت  5/3 کیلومترمربع بامزیتهای بسیارمتنوع که بخش از آن را برای توجیح سرمایه گذاری در بخشهای مختلف ازجمله موارد زیردسته بندی میگردد : گردشگری تفریحی و توریستی داخلی و خارجی ، بنگاه های اقتصادی و صنعتی ، گردشگری سلامت ،مراکز ورزشی و ارودوهای آمادگی تیم های ملی و بین المللی، احیاء تولیدات وابسطه به راه اهن و صنعت حمل ونقل ریلی وغیره....

 

موقعیت جغرافیائی : شهرستان سوادکوه شمالی به مرکزیت شهر شیرگاه  در 36 درجه و 17 دقيقه عرض شمالي و 52 درجه و 54 دقيقه طول شرقي و با ارتفاع 223 متر از سطح دريا قرار دارد و با مساحت 488 كيلومتر مربع که از 2% مساحت استان مازندران برخوردار است در ابتدای ورود به ارتفاعات دامنه کوه های البرز مرکزی واقع شد .

توپو گرافی : از نظر توپوگرافی  شهرستان سوادکوه شمالی در دشت منتهي از كوه پايه و منطقه کوهستان پوشيده از جنگل واقع شده است.از نظر زمین شناسی دارای مشخصات دوره چهارم زمین شناسی(کوارترنری) می باشد . شهرستان سواکوه شمالی از جمله مناطق جنگلي كوهستاني استان تلقی می شود که دارای شرایط توپوگرافی متنوعی است . از نظر تفكيك جغرافيايي و وضعيت ناهمواريها  از جنوب  به طرف شمال از ارتفاع آن كاسته ميگردد، زيرا اين شهرستان در دامنه شمالي رشته كوههاي البرز مركزي واقع شده است و هرچه از دامنه‌هاي فوق به طرف شمال فاصله بگيريم از ارتفاعات كاسته مي‌شود تا اينكه در منتهي اليه مرز شمالي شهرستان سوادكوه شمالی به قائمشهر متصل ميگردد به منطقه هموار و دشتها مي‌رسيم

اقتصادی : در بررسي فعاليتهاي اقتصادي شهرستان سوادكوه شمالی بايد گفت كه بنيان اقتصادي شهرستان سوادكوه بر اساس كشاورزي ، دامپروري و صنايع مستقر در شهركها استوار است. كشاورزي اين شهرستان از طرفي وابسته  به آب و هوا ، توپوگرافي و خاك منطقه و از طرف ديگر وابسه به چگونگي و نحوه كشت محصولات به صورت سنتي ومكانيزه ميباشد. 

حوزه آب ریز : رودخانه های تالار، آب تیزان( اوتجون )  ،کسیلیان ،آذر رود ، اسکلیم رود ، بابل رود  از جمله آب های سطحی جاری درشهرستان  می باشند.چشمه آب اسکلیم ، چشمه بِهنک ، چشمه کارسنگ(سرچشمه  کارسنگ رود) چشمه کنلک(سرچشمه  آب آشامیدنی روستاهاي  امیر کلا،حاجیکلا و گشنیان) چشمه آب اندارگلی و......  ازمنابع آب زیر زمینی شهرستان هستند. آب آشامیدنی شهر شیرگاه از چشم آب گلناب دره ودراسله تأمین می شود و اکثریت روستاها از آب لوله کشی چشمه وچاه استفاده می کنند 

وضعيت طبيعي سوادكوه شمالی اعم از آب و هوا، خاك، پستي و بلندي و غيره موقعيت مناسبي را براي بخش وسيعي از شهرستان بخصوص در قسمت شمالي كه عمدتاً از دشتهاي كم‌ارتفاع و هموار تشكيل شده است بوجود آورده است و در نواحي با ارتفاع بيشتر نيز با توجه به وضعيت آب و هوايي، خاك و پوشش گياهي طبيعت مساعدتهايي را در خصوص كشاورزي و خصوصاً دامداري كه از زيربخشهاي بخش كشاورزي، نموده است .

اقلیم :  شهرستان سوادکوه شمالی دارای آب و هوای معتدل خزري می باشد . در تقسیم بندی آب و هوایی آن را در ردیف آب و هوای معتدل مدیترانه ای قرار می دهند زیرا تا اندازۀ زیادی تحت تأثیر بادهای غربی که منشاء مدیترانه ای دارند می باشد.از مشخصات عمدۀ آب و هوایی منطقه بارش زیاد و ماکزیمم آن در فصل پاییز است. میزان متوسط سالانه آن در حدود 900-800 میلی متر است بارندگی در تمام فصول مشاهد می شود و فصل کاملا خشک تقریبا وجود ندارد. بارندگی پاییز و زمستان در این شهرستان به وسیلۀ عوامل جهان اقلیمی مانند بادهای غربی وتوده هوای شمال شرقی با منشأ سیبری بوجود می آید. عوامل جغرافیایی یا زمین اقلیمی مانند ارتفاع،پوشش گیاهی، و درجۀ برری بودن(دوری و نزدیکی به دریای خزر)عوامل فوق را تقویت میکنند . بارندگیهای تابستان و بهار در شهرستان مستقیماً تحت تاثیر عوامل زمین اقلیمی یا جغرافیایی است. بارش در ارتفاعات این شهرستان به صورت برف در نواحی کم ارتفاع و دشت به صورت باران است .  

گردشگری؛ شهرستان سوادکوه شمالی با موقعیت جغرافیایی مناسب و شرایط محیطی مطلوب یکی از قطب های گردشگری در استان مازندران میباشد . ازجاذبه های گردشگری شهرستان سوادکوه شمالی میتوان روستاي امام كلا لفور با وجود بارگاه امامزاده سيد علي كيا سلطان و وجود بافت قديمي روستائی روستاي گالشكلا لفور بعلت حفظ بافت قديمي هم اكنون مورد توجه دانشجويان و گردشگران است ، منطقه جنگلي نسوم كليج خيل مشرف برروستاهاي قراء غرب – و دركنار جاده اصلي شيرگاه به بابل ، پارك جنگلي گرابسر لفور ، اين منطقه داراي رودخانه پرآب بسيارزيبا كه فعلاً محل تفرجگاه مردم خصوصاً در روزهاي تعطيلي و عادي مي باشد ، پارك جنگلي تسيكلا كاليكلا :داراي چشم اندازي جالب و مشرف بر زمينهاي شاليزاري و جنگل و نزديك جاده شارقلت به امامكلا ، پارك جنگلي اندارگلي واقع در روستاي اندارگلي محاط در جنگل و مشرف بر رودخانه ، منطقه جنگلي افراكش زيولا ، منطقه جنگلي ميانشار از جمله نقاط ديدني با درختان باستاني شمشاد و مشرف بر شهر شيرگاه ، چشمه اسكليم ، غار اسفندیار دره ، آبشار جلسنگ از معدود جاهاي ديدني مناطق لفور ، آبشار تونل و پلهای شاهپور ، پل دختر وپل شاه عباسی  از نقاط دیدنی شهرستان ،  کرانه های سد آیت اله صالحی مازندرانی ، سد سنبل رود ، سد برنجستانک ، سواحل رودخانه ی کارسنگ رود و آذر رود را نیز میتوان نام برد .  

جنگل ها و مراتع : مساحت جنگل‌هاي شهرستان سوادکوه شمالی حدود 55352 هكتار برآورد شده است که  اين جنگل‌ها از درختان پهن‌برگ تشكيل يافته و از ساير جنگل‌هاي ايران متمايز است. عواملي چون درياي مازندران (خزر) و كوهستان البرز سبب شده‌اند كه در دامنه شمالي اين رشته كوه‌ها پوشش گياهي انبوهي پديد آيد، به طوري كه در بعضي از نواحي دست انسان تاكنون بدان نرسيده است. اين پوشش گياهي در آب و هواي استان مازندران نقش بسيار مهمي دارند. در جنگل‌هاي اين شهرستان  انواع درختان جنگلي يافت مي‌شود كه اهم آن عبارتند از: ممرز (در ارتفاعات ميان‌بند)  ، آزاد (در ارتفاعات متوسط) ، انجيلي (در ارتفاعات کم )  ، توسكا (در دره‌هاي مرطوب و كناره‌هاي جويبارها) ، شمشاد كه درختان آن هميشه سبزند (در ميان بند)  ، افرا، نم‌دار، نارون (ملج، اوجا)، زبان گنجشك (ون)، شاه بلوط و راش عنوان واحد 1390 1392 شاخص های مقایسه ای  طی سالهای  1390 - 92 در صد تغیرات نرخ رشد  سالانه ( درصد) وسعت جنگل های طبیعی و نیمه انبوه  53209 هکتار ، وسعت جنگل های دست کاشت --- هکتار ، وسعت کل مراتع  2000 هکتار ، طرح های در دست اجرا هکتار شرکت های بهره بردار واحد 5 5 وسعت طرح های نمونه گردشگری جنگلی --- هکتار  وسعت طرح های نمونه گردشگری واگذار شده هکتار - -

 معدن : در شهرستان سوادكوه شمالي به دليل دارا بودن رودخانه تالار و زمين هاي مساعد در  حاشه رودخانه فوق ويژگي هاي منحصر به فردي را در زمينه معادن شن و ماسه داراست  كه در حال حاضر 4 معدن شن و ماسه در حريم رودخانه تالار مشغول فعاليت ميباشند . طول مسیر  رودخانه تالار در شهرستان 19 کیلومتر ، تیجون 10 کیلومتر ، کسلیان 8 کیلومتر و اوتیجون 13 کیلومتر است .میزان برداشت سالیانه از معادن شهرستان سالیانه حدود 15000 متر مکعب میباشد که به میزان 35% سالیانه روسوب در حوزه آبریز شهرستان ته نشین میگردد  که برداشت بی رویه موجب از بین رفتن زمینهای کشاورزی در شهرستان شد .

ذخایر آبی : این شهرستان دارای  4 سد بوده که یکی در حال مطالعه میباشد و همچنین دارای تعداد زیادی رودخانه که 2 كسيليان و تالار از رودخانه های پر آب این شهرستان از درون شهر شیرگاه میگذرد .  سد خاکی آیت اله صالحی مازندرانی  ( البرز ) در منطقه  لفور و مورد بهره برداری برای آب آشامیدنی، سد خاکی سنبل رود (اسلام آباد)و مورد بهره برداری برای کشاورزی و سد  برنجستاتک (برنجستاتک) خاکی مورد بهره برداری کشاورزی

راه و ترابری :طول راههای شهرستان سوادکوه شمالی 163 کیلومتر می باشد که  طول راه روستایی 106 کیلومتر  ، طول راه آسفالته 143کیلومتر ، طول راه شوسه 20کیلومتر  و طول راه اصلی شهرستان سوادکوه شمالی 20کیلومتر میباشد .تعداد4 تونل  به طول 2700 متر توسط پیمانکاران پروژه چهار بانده نمودن محور سوادکوه شمالی – قائمشهر در دست احداث می باشد .

 

راه آهن: خط اهن تهران -  شمال از درون  شهر شیرگاه میگذرد به علاوه از راه اهن شهر به کارخانه اشباع تراورس هم ریل گذاری شده است پل ها : شهر شیرگاه را شهر پل ها مینامند زیرا دارای ده دهنه پل که خط اهن وجاده  محور فیروزکوه از از روی انها میگذرند  کارخانه اشباع :  به مجموعه 10 هکتار املاک و 17000 مربع سوله مسقف کارخانه اشباع تراورس راه اهن جمهوری اسلامی که بر اساس اصل 44 در سال 89 توسط بخش خصوصی خریداری شد . اما به دلیل بدهی خریدار بار دیگر توسط دادستانی برای واگذاری مجدد مهیا میشود . 

 قابلیت های سرمایه گذاری شهرستان  :  برخورداری از شرایط مناسب اقلیمی و قابلیت های متنوع در نواحی  جنگلی ، جلگه ای و عرصه های مستعد طبیعی با ارتفاعات ميان وند و جاذبه هاي زیست محیطی گردشگری ؛ پیشینه دیرین سنت های فرهنگی ( اماكن زيارتي سيد علي كيا سلطان ، امام زاده گزوه ) ، آثار تاریخی  (پل شاهپور ، پل شاه عباسي ) صنايع دستي ( جاجيم بافي  ،گليم بافي  ، قالي بافي ، ابريشم نابي ، چادر شب بافي ، ) برخورداری از اراضی مستعد و حاصلخیز ، آب فراوان و تولید محصولات کشاورزی ( برنج ، نباتات علوفه ای ، دانه های روغنی ، مرکبات  ، گل و گیاه زینتی و ... ) دام ، طیور و آبزی پروری؛  وجود زیر ساختهای مناسب توسعه فعالیت های صنعتی ( شهرك صنعتي بشل ، ناحيه صنعتي اسلام اباد ، راه اهن ، جاده ترانزيتي )  به ویژه در زمینه صنایع وابسته به توسعه کشاورزی ؛   وجود نیروی كار جوان  ؛ وجود سدهاي ايت الله صالحي مازندراني ، سنبل رود ، برنجستانك ، سد در حال مطالعه كسيليان ؛  برخورداري از حمل ونقل ريلي وجاده ترانزيتي؛ ظرفيت فراوري چوب در كارخانه اشباع تراورز وديگر شركتهاي بهره بردار جنگل ؛ برخورداري از تقاطع 2 رود پر اب كسيليان وتالار در نقطه مركزي شهر ( دوئوتك )؛  مناطق حفاظت شده حيواني وجنگلي لفور ؛ برخورداري از مناطق روستائي با شرايط اسايش اقليمي براي گردش درماني ( روستاي گردشي ) ؛ ارتفاعات مناسب حوزه شهرستان جهت راه اندازي تله كابين ومراكز تفريحي ؛  قرار گرفتن در مسیر حمل و نقل جاده ای و ریلی تهران شمال ؛  برخورداری از جنگل های انبوه با گونه های متنوع بویژه درختان صنعتی ؛  وجود چشمه سارهای متنوع و گوارا همراه با آب زیر زمینی فراوان جهت مصارف آب شرب؛ برخوردای از جاذبه های طبیعی ( جنگل ها ، نواحی کوهستانی ، آبشارها و ... ) و تاریخی جهت توسعه صنعت توریسم ؛  برخورداری از اراضی منابع طبیعی و جنگل در جهت تولید محصولات دامی از قبیل لبنيات ، زنبور عسل و...... ؛  وجود زمینه های بالقوه در صنایع دستی جهت جذب بازار های داخلی  .

در نهایت پتانسیل های که میتوان به عنوان مزیتهای برتر نسبت به شهر دیگر استان مازندران جهت سرمایه گذاری در بخش گردشگری وصنعتی  نام برد موارد زیر میباشد :  مجاورت با محور  تهران - شمال  ( محور سوادکوه  یا فیروزکوه )  دسترسی به خط آهن تهران  - شمال ؛ وجود ده هکتار املاک بلا استفاده در وسط شهر ؛   وجود 10 هکتار زمین کشاورزی قابل تغیر کاربری به بخش گردشگری ؛ وجود 10هکتار منطقه یک پارچه جنگلی جهت کاربری گردشگی ؛ دسترسی آسان وراحت جمعیت 2 میلیونی ساکنین شهرهای امل ، بابل ، قائم شهر ، ساری  به شهر شیرگاه ؛ تردد 20 میلیونی گردشگر در ایام تعطیلات از محور تهران - شمال به منطقه ؛ تردد  میلیونها خودرو در طول سال از محور سوادکوه به تهران وبلعکس ؛  وجود  ارتفاعات جنگلی در اطراف شهر ؛  شهر شیرگاه تنها شهری است که از ارتفاعات مناسب جهت راه اندازی تله کابین برخوردار است  و  وجود سد البرز در شهرستان سوادکوه شمالی


سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
سرمایه گذاری در بخش گردشگری ؛ مستندات توجیهی سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه شمالی
کد مطلب : ۹۵۳  / گروه : ROOT /  / ۰۲ مهر ۱۳۹۳  /  بازدید : ۴۶۰۵