به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی : صبح امروز مورخه 97/1/28 جلسه ستاد اسکان ساماندهی زنبورداران غیر بومی با حضور دستگاههای مرتبط در فرمانداری تشکیل گردید.

د راین جلسه منصوریان فرماندار ضمن خیر مقدم در خصوص چگونگی اسکان و جابجایی منظم و قانونی کلیه زنبورداران شهرستان و زنبوردارا ن مهمان به شهرستان مطالبی را بیان نمودند


جلسه ستاد اسکان و ساماندهی زنبورداران غیر بومی
کد مطلب : ۱۸۹۸  / گروه : ROOT /  / ۲۸ فروردین ۱۳۹۷  /  بازدید : ۷۵