به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی : صبح امروز مورخه 97/1/7تیم بازرسی ستاد اجرای خدمات سفر استان  توسط مهر افزا رئیس گروه بازرسی استان و سیف الله پور کارشناس بازرسی استانداری  از فرمانداری واز روند اجرایی ستاد خدمات سفر شهرستان  بازدید به عمل آوردند


بازدید تیم بازرسی ستاد اجرایی خدمات سفر استان از  شهرستان
بازدید تیم بازرسی ستاد اجرایی خدمات سفر استان از  شهرستان
کد مطلب : ۱۸۸۶  / گروه : ROOT /  / ۰۷ فروردین ۱۳۹۷  /  بازدید : ۱۳۰