به گزارش روابط عمومی فرماندار ی سوادکوه شمالی : صبح امروز مورخه 96/12/26 باحضور آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و اسلامی، استاندار مازندران نبیان معاون عمرانی استانداری ، منصوریان فرماندار  ،نمایندگان حوزه انتخابیه 4،  کیلومتر از محور سوادکوه شمالی در محدوده شیرگاه  و سرخ کلا  افتتاح و بهره برداری شد


افتتاح ۴ کیلومتر از محور سوادکوه ، سوادکوه شمالی  با حضور وزير راه و شهرسازي و استاندار مازندران
افتتاح ۴ کیلومتر از محور سوادکوه ، سوادکوه شمالی  با حضور وزير راه و شهرسازي و استاندار مازندران
افتتاح ۴ کیلومتر از محور سوادکوه ، سوادکوه شمالی  با حضور وزير راه و شهرسازي و استاندار مازندران
افتتاح ۴ کیلومتر از محور سوادکوه ، سوادکوه شمالی  با حضور وزير راه و شهرسازي و استاندار مازندران
افتتاح ۴ کیلومتر از محور سوادکوه ، سوادکوه شمالی  با حضور وزير راه و شهرسازي و استاندار مازندران
افتتاح ۴ کیلومتر از محور سوادکوه ، سوادکوه شمالی  با حضور وزير راه و شهرسازي و استاندار مازندران
افتتاح ۴ کیلومتر از محور سوادکوه ، سوادکوه شمالی  با حضور وزير راه و شهرسازي و استاندار مازندران
کد مطلب : ۱۸۸۱  / گروه : ROOT /  / ۲۶ اسفند ۱۳۹۶  /  بازدید : ۱۵۰