به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی : صبح امروز مورخه 96/12/24منصوریان فرماندار از پروژه تعریض محور شیرگاه به بابلکنار بازدید میدانی به عمل اورد


بازدید منصوریان فرماندار ازپروژه  تعریض محور شیرگاه به بابلکنار
بازدید منصوریان فرماندار ازپروژه  تعریض محور شیرگاه به بابلکنار
بازدید منصوریان فرماندار ازپروژه  تعریض محور شیرگاه به بابلکنار
بازدید منصوریان فرماندار ازپروژه  تعریض محور شیرگاه به بابلکنار
کد مطلب : ۱۸۸۰  / گروه : ROOT /  / ۲۴ اسفند ۱۳۹۶  /  بازدید : ۱۴۳