به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی : صبح امروز مورخه 96/12/23 با حضور منصوریان فرماندار ،نیک اختر مدیر امور منابع اب شهرستان ، و شوراهای اسلامی روستاهای چایباغ ، مهدی آباد ، بشل ، چاکسر ، و کشاورزان روستاهای یاد شده در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید .

در این جلسه منصوریان فرماندار ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه و 22 اسفند سالروز تاسیس بنیاد شهید و روز ملی شهدا را گرامی داشتند.  ایشان گفت . این جلسه به درخواست کشاورزان منطقه  در خصوص سد آهنگررود برگزار گردید  . و اظهار امید واری کرد که نتیجه جلسه برای کشاورزان پر بار باشد .

در ادامه  جلسه نمایندگان کشاورزان روستاهای چایباغ ،بشل ،چاکسر خطر احتمالی و ریزش سد آهنگررود را به امور آب قائم شهر سوادکوه گوش زد نمودند و مسائل مشکلات دسترسی به آب کشاورزی  راهم بیان نمودند.

در ادامه نیک اختر مدیر امورمنابع آب شهرستان  :راه حل هایی برای مرتفع نمودن این مشکل  موقت و دائم مطالبی رابیان نمود.

همچنین دراین جلسه  مقررگردید. امور اب قائم شهر سوادکوه  در خصوص تامین توزیع آب زراعی کشاورزان  روستاهای چایباغ ،چاکسر بشل در زمان کشت برعهده و مدیریت نمایند .

و همچنین مقررگردید. امور آب قائم شهر سوادکوه برای کانال آب زراعی روستاهای فوق برآورد هزینه نمایند

 

 


بررسی مشکلات آب کشاورزی شهرستان با حضور منصوریان فرماندار برگزار گردید
کد مطلب : ۱۸۷۸  / گروه : ROOT /  / ۲۳ اسفند ۱۳۹۶  /  بازدید : ۱۴۸