به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی : در نهمین رو زا ز دهه مبارک فجر همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت دهه فجر در شهرستان با حضور مردم ومسئولین شهرستان  برگزار شد.

در پایان همایش به قید قرعه به افراد شرکت کننده جوایزی اهداء گردید.


همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت دهه فجر درشهرستان سوادکوه شمالی برگزار شد
همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت دهه فجر درشهرستان سوادکوه شمالی برگزار شد
همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت دهه فجر درشهرستان سوادکوه شمالی برگزار شد
همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت دهه فجر درشهرستان سوادکوه شمالی برگزار شد
همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت دهه فجر درشهرستان سوادکوه شمالی برگزار شد
همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت دهه فجر درشهرستان سوادکوه شمالی برگزار شد
همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت دهه فجر درشهرستان سوادکوه شمالی برگزار شد
همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت دهه فجر درشهرستان سوادکوه شمالی برگزار شد
همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت دهه فجر درشهرستان سوادکوه شمالی برگزار شد
همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت دهه فجر درشهرستان سوادکوه شمالی برگزار شد
همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت دهه فجر درشهرستان سوادکوه شمالی برگزار شد
کد مطلب : ۱۸۵۴  / گروه : ROOT /  / ۲۰ بهمن ۱۳۹۶  /  بازدید : ۱۸۸