درسومین روز از دهه مبارک فجر با حضور منصوریان فرماندار و امام جمعه شهرستان و مسئولین ادرات نهادها نمایشگاه اقتصادی مقاومتی صنایع تبدیلی و صنایع دستی حوزه بسیج خواهران حضرت فاطمه (س) ناحیه سوادکوه شما لی افتتاح گردید.


افتتاح نمایشگاه اقتصادی مقاومتی صنایع تبدیلی و صنایع دستی
افتتاح نمایشگاه اقتصادی مقاومتی صنایع تبدیلی و صنایع دستی
افتتاح نمایشگاه اقتصادی مقاومتی صنایع تبدیلی و صنایع دستی
افتتاح نمایشگاه اقتصادی مقاومتی صنایع تبدیلی و صنایع دستی
افتتاح نمایشگاه اقتصادی مقاومتی صنایع تبدیلی و صنایع دستی
افتتاح نمایشگاه اقتصادی مقاومتی صنایع تبدیلی و صنایع دستی
افتتاح نمایشگاه اقتصادی مقاومتی صنایع تبدیلی و صنایع دستی
افتتاح نمایشگاه اقتصادی مقاومتی صنایع تبدیلی و صنایع دستی
افتتاح نمایشگاه اقتصادی مقاومتی صنایع تبدیلی و صنایع دستی
کد مطلب : ۱۸۴۲  / گروه : ROOT /  / ۱۴ بهمن ۱۳۹۶  /  بازدید : ۱۹۴