به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی : صبح امروزدر سومین روز از دهه مبارک فجر زنگ انقلاب به حضور منصو.ریان فرماندار و مسئولین و دانش اموزان در مدرسه شبانه روزی امام رضا (ع) شیرگاه نواخته شده است.


نواختن زنگ انقلاب در مدرسه شبانه روزی امام رضا(ع) با حضور فرماندار
نواختن زنگ انقلاب در مدرسه شبانه روزی امام رضا(ع) با حضور فرماندار
نواختن زنگ انقلاب در مدرسه شبانه روزی امام رضا(ع) با حضور فرماندار
نواختن زنگ انقلاب در مدرسه شبانه روزی امام رضا(ع) با حضور فرماندار
نواختن زنگ انقلاب در مدرسه شبانه روزی امام رضا(ع) با حضور فرماندار
نواختن زنگ انقلاب در مدرسه شبانه روزی امام رضا(ع) با حضور فرماندار
نواختن زنگ انقلاب در مدرسه شبانه روزی امام رضا(ع) با حضور فرماندار
نواختن زنگ انقلاب در مدرسه شبانه روزی امام رضا(ع) با حضور فرماندار
نواختن زنگ انقلاب در مدرسه شبانه روزی امام رضا(ع) با حضور فرماندار
کد مطلب : ۱۸۴۱  / گروه : ROOT /  / ۱۴ بهمن ۱۳۹۶  /  بازدید : ۲۱۴