به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی : بعد از ظهرروز چهارشنبه مورخه 96/11/11 هیاتی از نهاد ریاست جمهوری جهت پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری به مازندران در سال 94 از پروزه های مصوب در سفر را به اتفاق منصوریان فرماندار بازدید نمودند .

همچنین سهم شهرستان سوادکوه شمالی از سفر رئیس جمهور به مازندران به شرح ذیل بوده است .

1-احداث ساختمان سد البرز

2- احداث ساختمان شبکه آبیاری زهکشی البرز

3- احداث ساختمان شبکه های آبیاری زهکشی فرعی سد البرز

4 -بهسازی و تعریض محور شیرگاه به بابلکنار

5- مرمت و بهسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری

6-احداث باند دوم محدوده شهر شیرگاه با رعایت 45 متر


بازدید ا زپروژه های مصوب  سفر ریاست جمهور به مازندران
بازدید ا زپروژه های مصوب  سفر ریاست جمهور به مازندران
بازدید ا زپروژه های مصوب  سفر ریاست جمهور به مازندران
بازدید ا زپروژه های مصوب  سفر ریاست جمهور به مازندران
بازدید ا زپروژه های مصوب  سفر ریاست جمهور به مازندران
بازدید ا زپروژه های مصوب  سفر ریاست جمهور به مازندران
بازدید ا زپروژه های مصوب  سفر ریاست جمهور به مازندران
کد مطلب : ۱۸۳۷  / گروه : ROOT /  / ۱۲ بهمن ۱۳۹۶  /  بازدید : ۱۹۸