به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی :جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری  با حضور اعضاءبرگزار گردید.

در ابتدا منصوریان فرماندار ضمن خیر مقدم تشکر از اعضای جلسه مطالبی  در خصوص ساماندهی دفن زباله در شهر روستا،  جلوگیری از پرندگان زنده د ریکشنبه بازار شیرگاه ،جلوگیری از حمل نقل طیور غبر مجاز ،آنفلو آنزا پرندگان  به بحث و مذاکره گذاشته و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

در ادامه جلسه دکتر مهدوی در خصوص بررسی راهکارهایی ارتقاء فرهنگ غذایی جامعه و شناساندن اهمیت تغذیه در سلامت و بهداشت جامعه مطالبی رابیان کرد

سپس د راین  جلسه روند اجرای مصوبات قبل بررسی و گزارشی مرکز بهداشت در این زمینه بیان کرد.


جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان برگزار گردید
جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان برگزار گردید
جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان برگزار گردید
جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان برگزار گردید
کد مطلب : ۱۸۳۲  / گروه : ROOT /  / ۰۸ بهمن ۱۳۹۶  /  بازدید : ۱۷۹