به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی : جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان به ریاست  منصوریان  فرماندار شهرستان  در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه منصوریان فرماندارگفت : با بررسی سامانه رصد که سهم شهرستان توسط ادارکل تعاون کار رفاه اجتماعی مشخص گردید.

که به  تعداد 446 نفر می باشد که با تفکیک از سوادکوه تاکنون به عدد مورد نظر نزدیک شده است .

ایشان همچنین ا زادارات خواسته است . تا پایان هفته سهم در ج د رسامانه رصد را به فرمانداری اعلام نمایند د رگردش نهایی مورد اسفاده قرار گیرد.


جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان  برگزار شد
جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان  برگزار شد
کد مطلب : ۱۸۳۰  / گروه : ROOT /  / ۰۴ بهمن ۱۳۹۶  /  بازدید : ۲۱۵