به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی ظهر امروز مورخه 96/11/4جلسه كميسيون كارگري شهرستان با حضور منصوریان فرماندار و اعضاي اين كميسيون در محل فرمانداری برگزار شد .          

   در اين نشست اهم مسائل و مشكلات كارگري شهرستان، بررسی شد .                                                   

منصوریان فرماندار افزود : يكي از هدف هاي مهم كميسيون كارگري رصد كردن مسائل و مشكلات كارگري و پيشگيري از ايجاد مشكل يا چالش هاي احتمالي است.

ایشان د راین جلسه گفت:  به تمامی واحدهای تولید کننده که از شرایط مناسب برخوردار هستند تذکر داده که حق حقوق کارگران را تا پایان سال پرداخت نمایند تا موجب نارضایتی کارگران نگردد.


جلسه كميسيون كارگري شهرستان برگزار شد
جلسه كميسيون كارگري شهرستان برگزار شد
جلسه كميسيون كارگري شهرستان برگزار شد
جلسه كميسيون كارگري شهرستان برگزار شد
کد مطلب : ۱۸۲۹  / گروه : ROOT /  / ۰۴ بهمن ۱۳۹۶  /  بازدید : ۲۲۷