به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی منصوریا ن فرماندار در خصوص راه اندازی میز خدمت در تمامی دستگاها ی اداری گفت . در تحقق سیاست و اهداف نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست محترم جمهور مبنی به حفظ و صیانت ا زحقوق مردم د رنظام ادری ،میز خدمت با هدف ارائه اطلاعات و راهنمایی لازم و دریافت  انتقادات پیشنهادات مراجعین طی نامه ابلاغی به تمامی دستگاهای اجرایی شهرستان راه اندازی گردد.


میز خدمت در تمام ادارت شهرستان راه اندازی شود
کد مطلب : ۱۸۲۱  / گروه : ROOT /  / ۱۴ دی ۱۳۹۶  /  بازدید : ۲۲۰