به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی : صبح امروز مورخه 96/10/3 جلسه کمیته طرح پایلوت مدیریت جامع و یکپارچه مشارکتی حوزه آبخیزلفور شهرستان با ریاست منصوریان فرماندار و اعضای کارگروه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

منصوریان فرماندارضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه گفت : اجرای طرح پایلوت یکپارچه سازی مشارکتی د رمنطقه لفور را ،  منطقه ای ژئوپلتیک یا استراتژیک بسیار مهم دانست بتوانیم با تمام ظرفیت بالای منطقه به نحو مطلوب از آن استفاده نمائیم و با عث رونق منطقه و ایجاد شغل گردد و ازاین طرحی که  د راین منطقه اجرا خواهد شد شبیه به آن را الگو قرار  داده  برای دیگر مناطق استفاده نمایم

مهندس نژاد رئیس منابع طبیعی شهرستان د ر این جلسه گفت : مشارکت مردم ساکن حوزه طرح به شکل صحیح اقدام مهمی در راستای حفاظت از عرصه های منابع طبیعی و تغییر الگوی معیشتی آنها می باشد


جلسه کمیته هماهنگی طرح مدیریت جامع و یکپارچه مشارکتی حوزه آبخیز داری
جلسه کمیته هماهنگی طرح مدیریت جامع و یکپارچه مشارکتی حوزه آبخیز داری
جلسه کمیته هماهنگی طرح مدیریت جامع و یکپارچه مشارکتی حوزه آبخیز داری
کد مطلب : ۱۸۱۶  / گروه : ROOT /  / ۰۳ دی ۱۳۹۶  /  بازدید : ۲۶۶