به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سوادکوه شمالی:   صبح روزشنبه مورخه 9/25/ 96جلسه کار 'گروه اشتغال با ریاست موسی پور معاون فرماندار و به دبیری اداراه تعاون ،کار رفاه اجتماعی برگزار گردید.

 موسی پور معاون فرماندار  شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از اعضا کارگروه گفت :ایجاد فرصت های شغلی جدید از مهمترین وظایف کارگروه به شمار می رود که این امر با دلسوزی و برنامه ریزی و نظارت مستمر بر فعالیت ها و تلاش شبانه روزی محقق خواهد شد.

در ادامه هریک از اعضاء کارگروه  گزارشی از عملکرد کار ی  در خصوص جذب منابع جهت ایجاد اشتغال  رابیان نمودند


 برگزاری  کار گروه اشتغال در شهرستان
 برگزاری  کار گروه اشتغال در شهرستان
 برگزاری  کار گروه اشتغال در شهرستان
 برگزاری  کار گروه اشتغال در شهرستان
کد مطلب : ۱۸۱۳  / گروه : ROOT /  / ۲۵ آذر ۱۳۹۶  /  بازدید : ۲۸۵