به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی : بعد ازظهر روپنج شنبه مورخه 96/9/23 منصوریان فرماندار  به اتفاق دکتر ادیانی نماینده حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی از راه  روستای آغوزبن   بازدید میدانی   به عمل اورند همچنین از نزدیک   مشکلات روستا  را با حضور اهالی وشورای محل و بخشدار مرکزی  مورد بررسی قرار دادند

و  یک اصلح نهال در وسط محل توسط فرماند ار و دکتر ادیانی به صورت نمادین جهت احداث میدان در روستا کاشته شده است


منصوریان فرماندار به اتفاق دکتر ادیانی از جاده روستای آغوزبن بازدید میدانی به عمل آوردند
منصوریان فرماندار به اتفاق دکتر ادیانی از جاده روستای آغوزبن بازدید میدانی به عمل آوردند
منصوریان فرماندار به اتفاق دکتر ادیانی از جاده روستای آغوزبن بازدید میدانی به عمل آوردند
منصوریان فرماندار به اتفاق دکتر ادیانی از جاده روستای آغوزبن بازدید میدانی به عمل آوردند
منصوریان فرماندار به اتفاق دکتر ادیانی از جاده روستای آغوزبن بازدید میدانی به عمل آوردند
منصوریان فرماندار به اتفاق دکتر ادیانی از جاده روستای آغوزبن بازدید میدانی به عمل آوردند
منصوریان فرماندار به اتفاق دکتر ادیانی از جاده روستای آغوزبن بازدید میدانی به عمل آوردند
منصوریان فرماندار به اتفاق دکتر ادیانی از جاده روستای آغوزبن بازدید میدانی به عمل آوردند
منصوریان فرماندار به اتفاق دکتر ادیانی از جاده روستای آغوزبن بازدید میدانی به عمل آوردند
منصوریان فرماندار به اتفاق دکتر ادیانی از جاده روستای آغوزبن بازدید میدانی به عمل آوردند
منصوریان فرماندار به اتفاق دکتر ادیانی از جاده روستای آغوزبن بازدید میدانی به عمل آوردند
کد مطلب : ۱۸۱۰  / گروه : ROOT /  / ۲۳ آذر ۱۳۹۶  /  بازدید : ۲۶۶