به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی : ظهر روز پنج شنبه مورخه 96/9/23 منصوریان فرماندار به همراه دکتر ادیانی از تعریض و بتبن ریزی جاده روستای درزیکلا لفور بازدید میدانی به عمل آوردند


بازد یدفرماندار به اتفاق دکتر ادیانی ا ز جاده روستای درزیکلا لفور
بازد یدفرماندار به اتفاق دکتر ادیانی ا ز جاده روستای درزیکلا لفور
بازد یدفرماندار به اتفاق دکتر ادیانی ا ز جاده روستای درزیکلا لفور
بازد یدفرماندار به اتفاق دکتر ادیانی ا ز جاده روستای درزیکلا لفور
کد مطلب : ۱۸۰۸  / گروه : ROOT /  / ۲۳ آذر ۱۳۹۶  /  بازدید : ۲۴۴