به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی : ظهر رو زپنج شنبه مورخه 96/9/23 منصوریان فرماندار به اتفاق دکتر ادیانی از پروزه اب رسانی منطقه لفور و شیرگاه بازدید میدانی به عمل اوردند


بازدید میدانی فرماندار به اتفاق دکتر ادیانی نماینده حوزه انتخابیه از پروزه مجتمع اب رسا نی منطقه لفوروشیرگاه
بازدید میدانی فرماندار به اتفاق دکتر ادیانی نماینده حوزه انتخابیه از پروزه مجتمع اب رسا نی منطقه لفوروشیرگاه
بازدید میدانی فرماندار به اتفاق دکتر ادیانی نماینده حوزه انتخابیه از پروزه مجتمع اب رسا نی منطقه لفوروشیرگاه
بازدید میدانی فرماندار به اتفاق دکتر ادیانی نماینده حوزه انتخابیه از پروزه مجتمع اب رسا نی منطقه لفوروشیرگاه
کد مطلب : ۱۸۰۷  / گروه : ROOT /  / ۲۳ آذر ۱۳۹۶  /  بازدید : ۱۷۵