به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی : عصر رو ز سه شنبه مورخه 14/9/96 با حضور حسین زادگان مدیر کل ورزش جوانان استان و به اتفاق منصوریان فرماندار ، دکتر ادیانی نماینده حوزه انتخابیه از چند طرح ورزشی منطقه لفورو سالن ورزشی سرپوشیده زیولا  بازدید به عمل اوردند .   

حسین زادگان مدیر کل ورزش جوانان در خصوص سالن سرپوشیده ورزشی کالیکلا  گفت : این پروژه از سال 91 شروع شد و تا سال 96- 80 الی 85 درصد رشد فیزیکی  داشت  و برای ادامه کار این سالن  از محل ارزش افزوده  بالغ بر 700 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفتیم  و اگر تخصیص اعتبار سیر کاملی داشته باشد تا پایان سال مالی 97 بتوانیم این پروژه را به اتمام برسانیم .

ایشان در ادامه از زمین چمن فوتبال امام کلا بازدید به عمل آورد : و برای ساخت  رختکن و سرویس بهداشتی قول 10 میلیون تومان اعتباررا داده است . 


بازید مدیرکل ورزش جوانان به اتفاق فرماندار و دکتر ادیانی ا زپروژه های ورزشی شهرستان
بازید مدیرکل ورزش جوانان به اتفاق فرماندار و دکتر ادیانی ا زپروژه های ورزشی شهرستان
بازید مدیرکل ورزش جوانان به اتفاق فرماندار و دکتر ادیانی ا زپروژه های ورزشی شهرستان
بازید مدیرکل ورزش جوانان به اتفاق فرماندار و دکتر ادیانی ا زپروژه های ورزشی شهرستان
بازید مدیرکل ورزش جوانان به اتفاق فرماندار و دکتر ادیانی ا زپروژه های ورزشی شهرستان
بازید مدیرکل ورزش جوانان به اتفاق فرماندار و دکتر ادیانی ا زپروژه های ورزشی شهرستان
بازید مدیرکل ورزش جوانان به اتفاق فرماندار و دکتر ادیانی ا زپروژه های ورزشی شهرستان
کد مطلب : ۱۸۰۶  / گروه : ROOT /  / ۱۶ آذر ۱۳۹۶  /  بازدید : ۲۶۸