به گزارش روابط عمومی فرماندار یسوادکوه شمالی :  صبح امروز مورخه 96/7/19 مراسم جشن نیکوکاری با حضور موسی پور معاون فرماندار و جمعی از مسئولین در مدرسه زهره بنیانیان  برگزار گردید


مراسم جشن نیکوکاری د رمدرسه زهره بنیا نیان برگزار شد
مراسم جشن نیکوکاری د رمدرسه زهره بنیا نیان برگزار شد
مراسم جشن نیکوکاری د رمدرسه زهره بنیا نیان برگزار شد
مراسم جشن نیکوکاری د رمدرسه زهره بنیا نیان برگزار شد
مراسم جشن نیکوکاری د رمدرسه زهره بنیا نیان برگزار شد
مراسم جشن نیکوکاری د رمدرسه زهره بنیا نیان برگزار شد
مراسم جشن نیکوکاری د رمدرسه زهره بنیا نیان برگزار شد
مراسم جشن نیکوکاری د رمدرسه زهره بنیا نیان برگزار شد
مراسم جشن نیکوکاری د رمدرسه زهره بنیا نیان برگزار شد
مراسم جشن نیکوکاری د رمدرسه زهره بنیا نیان برگزار شد
کد مطلب : ۱۷۶۵  / گروه : ROOT /  / ۱۹ مهر ۱۳۹۶  /  بازدید : ۱۶۶