به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی : صبح روزدوشنبه  مورخه 96/7/17 طی مراسمی  در سالن اجتماعات فرمانداری با حضور منصوریان فرماندار و اسلامی رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان و روسای هیئت های ورزشی شهرستان  طی حکمی ازسوی اسلامی رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان مجتبی ابراهیمی را به مدت شش ماه به عنوان سرپرست هیئت پهلوانی و زورخانه ای شهرستان منصوب کرد.

در این مراسم منصوریان فرماندار گفت : در توسعه زیرساختهای ورزشی شهرستان شاخصهای متعددی هستند از جمله تامین اعتبار و از جمله همه مهمتر فعالیتهایی که باید از جمله تامین اعتبار و از همه مهمتر فعالیتهایی که باید هیئت ها انجام بدهند . زیرا هیئت ها از دوسو می توانند نقش داشته باشند


سرپرست هیئت های پهلوانی و زورخانه ای شهرستان معرفی گردید
سرپرست هیئت های پهلوانی و زورخانه ای شهرستان معرفی گردید
سرپرست هیئت های پهلوانی و زورخانه ای شهرستان معرفی گردید
سرپرست هیئت های پهلوانی و زورخانه ای شهرستان معرفی گردید
سرپرست هیئت های پهلوانی و زورخانه ای شهرستان معرفی گردید
سرپرست هیئت های پهلوانی و زورخانه ای شهرستان معرفی گردید
سرپرست هیئت های پهلوانی و زورخانه ای شهرستان معرفی گردید
سرپرست هیئت های پهلوانی و زورخانه ای شهرستان معرفی گردید
کد مطلب : ۱۷۶۳  / گروه : ROOT /  / ۱۸ مهر ۱۳۹۶  /  بازدید : ۱۷۶