به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی : صبح امروز مورخه 95/10/22به مناسبت در گذشت یار دیرینه امام رهبری آیت الله هاشمی رفسنجانی مجلس ختمی با حضور منصوریان فرماندار امام جمعه  و اقشار مختلف مردم شهرستان در مسجد جامع شیرگاه برگزار گردید.


برگزاری مجلس ختم به مناسبت د رگذشت ارتحال آیت الله ها شمی در مسجد جامع شیرگاه
برگزاری مجلس ختم به مناسبت د رگذشت ارتحال آیت الله ها شمی در مسجد جامع شیرگاه
برگزاری مجلس ختم به مناسبت د رگذشت ارتحال آیت الله ها شمی در مسجد جامع شیرگاه
برگزاری مجلس ختم به مناسبت د رگذشت ارتحال آیت الله ها شمی در مسجد جامع شیرگاه
برگزاری مجلس ختم به مناسبت د رگذشت ارتحال آیت الله ها شمی در مسجد جامع شیرگاه
برگزاری مجلس ختم به مناسبت د رگذشت ارتحال آیت الله ها شمی در مسجد جامع شیرگاه
برگزاری مجلس ختم به مناسبت د رگذشت ارتحال آیت الله ها شمی در مسجد جامع شیرگاه
برگزاری مجلس ختم به مناسبت د رگذشت ارتحال آیت الله ها شمی در مسجد جامع شیرگاه
کد مطلب : ۱۵۳۷  / گروه : ROOT /  / ۲۲ دی ۱۳۹۵  /  بازدید : ۶۳۲