به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سوادکوه شمالی ؛ صبح امروز با حضور موسی پور معاون فرماندار ، رنجبر بخشدار و روسای ادارات شهرستان مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان در سپاه ناحیه شهرستان برگزار گردید .


برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان در سپاه ناحیه
برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان در سپاه ناحیه
برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان در سپاه ناحیه
برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان در سپاه ناحیه
برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان در سپاه ناحیه
برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان در سپاه ناحیه
برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان در سپاه ناحیه
برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان در سپاه ناحیه
برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان در سپاه ناحیه
کد مطلب : ۱۴۶۴  / گروه : ROOT /  / ۰۶ مهر ۱۳۹۵  /  بازدید : ۱۲۳۱