براي صرفه جويي در زمان و هزينه ها و كاهش بروكراسي اداري، بهترين كار، توسعه دولت الكترونيك است.

استاندار مازندران گفت: توسعه دولت الكترونيك كاري مهم و سخت و نيازمند همكاري و همياري جمعي است.
به گزارش روابط عمومي استانداري، ربيع فلاح جلودار در جلسه كارگروه توسعه دولت الكترونيك استان بيان داشت: اين كار مهم تنها با ابلاغ چند بخش نامه و صرفاً برگزاري اينگونه جلسات قابل انجام نيست.
وي افزود: هم بايد در اين زمينه به مردم و كاركنان دستگاه هاي اداري آگاهي ببخشيم و هم بايد ساختارهاي قديمي را تغيير دهيم.
نماينده عالي دولت در استان رفتار اداري تعريف شده در كشور را بسيار قديمي و سنتي دانست و تصريح كرد: تغيير شيوه از حالت موجود به سمت دولت الكترونيك، كار گسترده و دشواري خواهد بود.
ربيع فلاح نياز امروز جوامع را حركت به سمت فعاليت هاي الكترونيك دانست و ادامه داد: براي صرفه جويي در زمان و هزينه ها و كاهش بروكراسي اداري، بهترين كار، توسعه دولت الكترونيك است.
استاندار مازندران به اقدامات انجام شده در اين راستا در سالهاي اخير اشاره كرد و گفت: طي يك سال گذشته اقدامات خوبي در اين راستا صورت گرفت كه امضاي چند تفاهم نامه با وزارت ارتباطات و برگزاري جلسه با معاونين و مديران ستادي اين وزارتخانه در استانداري، نمونه اين اقدامات است.



توسعه دولت الكترونيك كاري مهم و نيازمند همكاري جمعي است
توسعه دولت الكترونيك كاري مهم و نيازمند همكاري جمعي است

 ربيع فلاح: توسعه دولت الكترونيك كاري مهم و نيازمند همكاري جمعي است
کد مطلب : ۹۸۶  / گروه : ROOT /  / ۲۶ مهر ۱۳۹۳  /  بازدید : ۱۶۴۱

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی