ستاد ويژه تنظيم بازار استان به رياست معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار در سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران برگزار شد.

ستاد ويژه تنظيم بازار استان  به رياست معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار در سازمان جهاد كشاورزي استان مازندران برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومي استانداري، علي احساني در اين جلسه كه به منظور ساماندهي بحران وضعيت مرغ و در راستاي برون رفت از مشكلات اخير شكل گرفت، گفت: در راستاي تصميمات متخذه، از تاريخ 21 آبان ماه سالجاري كليه كشتارگاه هاي استان موظف شدند تا كشتار مرغ را به طور اخص براي شركت پشتيباني امور دام و اتحاديه مرغداران مازندران انجام داده و با بسته بندي مناسب تحويل نمايند.

 وي افزود: به منظور حمايت جدي از صنعت طيور و با توجه به حجم بالاي مرغ زنده ي آماده كشتار، كشتارگاه ها موظف شده اند، در دو شيفت كاري،  مرغهايي با وزن 1/5تا 3 كيلو را تحويل گرفته و  اقدام به كشتار نمايند.

احساني، تصريح كرد: طبق مصوبات اين جلسه، اتحاديه مرغداران مازندران نيز متعهد مي باشد تا نسبت به برنامه ريزي و تأمين مرغ زنده به منظور خروج از بحران مذكور اقدامات عاجل را مبذول داشته و از سوي ديگر نيز اداره كل پشتيباني امور دام نيز در اسرع وقت نسبت به تحويل مرغ هاي كشتار شده در كشتارگاه ها اقدام نموده و مرغ هاي منجمد شده را نيز در صورت عدم ظرفيت سردخانه، تحت شرايط بهداشتي و قرنطينه اي به سردخانه هاي خارج از كشتارگاه منتقل و نگهداري نمايد.

معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار مازندران با اشاره به اين مورد كه تا پايان خروج از بحران فعلي، ورود و توزيع هرگونه مرغ گرم خارج از زنجيره كشتارگاه استان مورد پيگرد قرار خواهد گرفت بر همكاري دستگاه هاي اجرايي ذيربط در راستاي رفع اين بحران تأكيد كرد.


 در جلسه ستاد تنظيم بازار استان، صورت گرفت: تاكيد احساني بر حمايت از صنعت طيور
کد مطلب : ۱۰۱۶  / گروه : ROOT /  / ۲۵ آبان ۱۳۹۳  /  بازدید : ۱۵۲۴

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی