مجتبی شهابیان – بخشدار شیرگاه سوادکوه – با تاکید بر اینکه اگر چشم انداز صنعتی مورد نظر در شهرک بشل انجام گیرد شاهد توسعه قابل توجه صنعتی در بخش شیرگاه خواهیم بود، افزود: توسعه صنعتی بخش شیرگاه با توجه به وضعیت زیست محیطی و اشتغالزایی بومی مورد نظر ماست. بخشدار شیرگاه با بیان این مطلب که هیچ قانون
مجتبی شهابیان – بخشدار شیرگاه سوادکوه – با تاکید بر اینکه اگر چشم انداز صنعتی مورد نظر در شهرک بشل انجام گیرد شاهد توسعه قابل توجه صنعتی در بخش شیرگاه خواهیم بود، افزود: توسعه صنعتی بخش شیرگاه با توجه به وضعیت زیست محیطی و اشتغالزایی بومی مورد نظر ماست. بخشدار شیرگاه با بیان این مطلب که هیچ قانونی برای منع سرمایه گذاران از بکارگیری غیر بومی وجود ندارد، گفت: با توجه به استفاده از حق محرومیت شهرستان سوادکوه از مدیران شرکتها و کارخانجات انتظار اولویت دهی به اشتغالزایی بومی را داریم.
بخشدار شیرگاه سوادکوه:با اجرایی شدن چشم انداز توسعه شهرک صنعتی بشل شاهد تحول سوادکوه خواهیم بود.
کد مطلب : ۱۷۰  / گروه : اخبار بخشداریها /  / ۲۲ آذر ۱۳۸۹  /  بازدید : ۱۱۴۸

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی